Data wejścia w życie: 10-06-2023

Zaktualizowano: 10-06-2023

ICSD Philipiak S.A. Sp.k . ; siedziba: ul. Strażacka 63/65 w Warszawie (04-462) Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Polskich Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS: 0000708021; akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010391767 ICSD Philipiak i spółki zależne ("my", "nas", "nasz", "ICSD Philipiak") zobowiązują się do ochrony Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka") opisuje nasze praktyki w związku z ochroną prywatności danych osobowych, które przetwarzamy poprzez indywidualne korzystanie przez Państwa z następujących usług, produktów i powiązanych aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "Produktami"):

Dom Filipiaka Aplikacja mobilna

Zanim skorzystają Państwo z naszych Produktów, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką i zrozumienie naszych celów i praktyk w zakresie gromadzenia, przetwarzania Państwa Danych Osobowych, w tym sposobu, w jaki wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i przekazujemy Dane Osobowe. W Polityce znajdą Państwo również sposoby realizacji swoich praw do dostępu, aktualizacji, usuwania lub ochrony Państwa Danych Osobowych.

Gdy zaakceptują Państwo niniejszą Politykę podczas rejestracji z podaniem swoich danych osobowych lub gdy zaczną Państwo korzystać z naszych Produktów i nie zgłoszą wyraźnego sprzeciwu wobec treści niniejszej Polityki, uznamy, że w pełni rozumieją Państwo i zgadzają się z niniejszą Polityką. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami poprzez:

tel. +48 22 47 94 550

e-mail: contact@philipiak.com

Definicja

W niniejszej Polityce Dane Osobowe oznaczają informacje generowane, gromadzone, zapisywane i/lub przechowywane, elektronicznie lub w inny sposób, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby lub odzwierciedlenia aktywności osoby, albo na podstawie samych tych informacji, albo na podstawie tych informacji i innych informacji, do których mamy dostęp na temat tej osoby.  

Wrażliwe Dane Osobowe obejmują osobiste dane biometryczne, zapisy i treści komunikacyjne, informacje o stanie zdrowia, informacje o transakcjach oraz dokładne informacje o lokalizacji. Jeżeli zbieramy od Państwa Wrażliwe Dane Osobowe, przed zebraniem Wrażliwych Danych Osobowych wygenerujemy wyraźne powiadomienie o konieczności uzyskania Państwa zgody.

Smart Devices oznacza urządzenia obliczeniowe produkowane lub wytwarzane przez producentów sprzętu, z interfejsem człowiek-maszyna i możliwością przesyłania danych, które łączą się bezprzewodowo z siecią, w tym: inteligentne urządzenia domowe, inteligentne urządzenia do noszenia, inteligentne urządzenia do oczyszczania powietrza itp.

Apps oznacza te aplikacje mobilne opracowane na zlecenie ICSD Philipiak, które zapewniają użytkownikom końcowym zdalną kontrolę nad inteligentnymi urządzeniami oraz możliwość połączenia z Platformą IoT dostawcy.

Jakie dane osobowe gromadzimy

W celu świadczenia usług na Państwa rzecz, poprosimy Państwa o podanie niezbędnych Danych Osobowych, które są wymagane do świadczenia tych usług. Jeżeli nie podadzą Państwo swoich Danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu naszych produktów lub usług.

1.Informacje, które dobrowolnie nam Państwo przekazują

Jeżeli zezwolą Państwo na logowanie do Produktów za pomocą konta osoby trzeciej, otrzymamy od takiej osoby trzeciej informacje o Państwa koncie (takie jak portret, pseudonim, region, płeć itp.), które mogą być związane z Państwa kontem Philipiak Home Mobile w celu szybkiego logowania. Przy przetwarzaniu Państwa Danych osobowych zapewnimy zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jak również z umowami, politykami lub dokumentami uzgodnionymi z taką osobą trzecią w zakresie udostępniania danych osobowych.

Informacje zwrotne: W przypadku korzystania z funkcji opinii i sugestii w naszych Produktach, będziemy gromadzić Państwa adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz treść opinii, aby móc terminowo rozwiązywać Państwa problemy i usuwać awarie urządzeń.

Informacje na podstawie funkcji dodatkowych:

W celu zaoferowania Państwu wygodniejszych i wyższej jakości Usług ze zoptymalizowanym doświadczeniem użytkownika, możemy zbierać i wykorzystywać pewne informacje, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z dodatkowych funkcji w Aplikacji. Należy pamiętać, że jeżeli nie podadzą Państwo takich informacji, będą Państwo mogli nadal korzystać z podstawowych usług Aplikacji i podłączonych do niej Inteligentnych Urządzeń, ale pewne funkcje oparte na tych dodatkowych funkcjach mogą nie być dostępne. Te dodatkowe funkcje mogą obejmować:

1)Funkcje dodatkowe na podstawie informacji o lokalizacji:

Gdy włączą Państwo funkcje oparte na lokalizacji poprzez ustawienia uprawnień w Państwa urządzeniu mobilnym, będziemy zbierać i przetwarzać Państwa informacje o lokalizacji, aby umożliwić te funkcje, takie jak parowanie z Państwa inteligentnymi urządzeniami. Ponadto możemy zbierać informacje o Państwa: a) dokładnej lokalizacji w czasie rzeczywistym, na przykład gdy zdecydują się Państwo na korzystanie ze scenariuszy automatyzacji w celu sterowania Państwa Inteligentnymi Urządzeniami, lub b) nieprecyzyjnej geolokalizacji, gdy będą Państwo korzystać z niektórych Inteligentnych Urządzeń lub Usług, takich jak usługi czyszczenia robotów i usługi pogodowe.

Na podstawie Państwa zgody, gdy włączą Państwo funkcję geofence, informacje o Państwa lokalizacji będą generowane i udostępniane usługom Google Maps. Należy pamiętać, że Google stosuje odpowiednie środki ochrony danych, których szczegóły mogą Państwo znaleźć w Warunkach przetwarzania danych i bezpieczeństwa Google.

Mogą Państwo wyłączyć zbieranie i wykorzystywanie Państwa informacji o lokalizacji poprzez zmianę ustawień Państwa urządzenia mobilnego ("Moje - Ustawienia - Ustawienia dotyczące prawa do prywatności - Włącz/wyłącz informacje o lokalizacji"), po czym przestaniemy zbierać i wykorzystywać Państwa informacje o lokalizacji. 

2)Usługi dodatkowe w zależności od aparatu:

Mogą Państwo wykorzystać kamerę do skanowania kodów, włączając zezwolenie na kamerę do parowania z urządzeniem inteligentnym, nagrywania wideo itp. Proszę pamiętać, że nawet jeśli zgodzili się Państwo na włączenie pozwolenia na kamerę, będziemy uzyskiwać informacje tylko wtedy, gdy będą Państwo aktywnie korzystać z kamery do skanowania kodów, nagrywania wideo itp.

Mogą Państwo zrezygnować z pozwolenia na korzystanie z kamery: "Mój - Ustawienia - Ustawienia prawa do prywatności - Włącz/wyłącz kamerę".

3)Dodatkowe usługi dostępu do zdjęć/filmów i ich przesyłania w oparciu o albumy fotograficzne (biblioteka zdjęć/filmów):

Za pomocą tej funkcji mogą Państwo przesłać swoje zdjęcia/obrazy/filmy po włączeniu pozwolenia na album fotograficzny, aby realizować takie funkcje jak zmiana awatara, zgłaszanie problemów z użytkowaniem urządzenia poprzez dostarczenie dowodów w postaci zdjęć itp. Gdy korzystają Państwo ze zdjęć i innych funkcji, nie rozpoznajemy tych informacji; ale gdy zgłoszą Państwo problem z użytkowaniem urządzenia, możemy wykorzystać przesłane zdjęcia/obrazy, aby zlokalizować Państwa problem.

Mogą Państwo zrezygnować z uprawnienia do korzystania z albumu fotograficznego: "Moje - Ustawienia - Ustawienia prawa do prywatności - Włącz/wyłącz Album zdjęć".

4)Usługi dodatkowe związane z obsługą mikrofonu:

Po włączeniu zezwolenia na mikrofon, mogą Państwo używać mikrofonu do wysyłania informacji głosowych, takich jak nagrywanie filmów, budzenie asystenta głosowego itp. W przypadku tych funkcji będziemy zbierać informacje głosowe, aby rozpoznać Państwa polecenie. Proszę pamiętać, że nawet jeśli zgodzili się Państwo na włączenie zezwolenia na korzystanie z mikrofonu, będziemy uzyskiwać informacje głosowe za pośrednictwem mikrofonu tylko wtedy, gdy dobrowolnie aktywują Państwo mikrofon w Aplikacji.

Mogą Państwo zrezygnować z pozwolenia na używanie mikrofonu: "Mój - Ustawienia - Ustawienia prawa do prywatności - Włącz/wyłącz mikrofon".

5)Usługi dodatkowe oparte na zezwoleniu na przechowywanie danych (Android):

Celem jest zapewnienie stabilnego działania aplikacji poprzez wykorzystanie pozwolenia na zapisywanie danych. Po udzieleniu lub wskazaniu przez Państwa zgody na odczyt/zapis pamięci urządzenia mobilnego, będziemy uzyskiwać dostęp do zdjęć, plików, informacji z rejestru zderzeń i innych niezbędnych informacji z pamięci urządzenia mobilnego w celu zapewnienia Państwu funkcji, takich jak publikacje informacyjne, lub zapisywać lokalnie informacje z rejestru zderzeń.

Mogą Państwo zrezygnować z zezwolenia na przechowywanie danych: "Mój - Ustawienia - Ustawienia prawa do prywatności - Włącz/wyłącz przechowywanie".

6)Usługi dodatkowe na podstawie zgody na zgłoszenie:

Powodem, dla którego prosimy Państwa o zgodę, jest wysyłanie Państwu powiadomień dotyczących korzystania z inteligentnych urządzeń lub usług, zwłaszcza jeśli wykupili Państwo usługi bezpieczeństwa i potrzebują Państwo alertu lub wiadomości, aby mogli Państwo uchwycić status w czasie rzeczywistym.

Mogą Państwo zrezygnować z korzystania z powiadomień aplikacji: "Moje - Centrum wiadomości - Ustawienia - Włącz/wyłącz powiadomienia".

7) Usługi dodatkowe na podstawie zezwolenia Alert Window

Mogą Państwo zdecydować się na powiązanie kamery w aplikacji i wymagać, aby aplikacja wyświetlała obraz z kamery w czasie rzeczywistym w osobnym oknie.

Mogą Państwo zrezygnować z używania informacji o oknach alarmowych: "Moje - Ustawienia - Ustawienia prawa do prywatności - Włącz/wyłącz okno alarmowe".

8) Usługi dodatkowe na podstawie zezwolenia Bluetooth:

Po włączeniu uprawnień można włączyć funkcje Bluetooth, w tym sterowanie urządzeniami Smart Devices, uzyskiwanie statusu, odkrywanie i konfigurowanie urządzeń Smart Devices. W ramach tych funkcji będziemy komunikować się z urządzeniami Smart Devices poprzez Bluetooth. Proszę pamiętać, że nawet jeżeli zgodzili się Państwo na włączenie pozwolenia na Bluetooth, będziemy używać Bluetooth do komunikacji tylko w tych scenariuszach: wyświetlanie statusu urządzenia na stronie głównej i panelu Smart Device; wykonywanie kontroli urządzenia na stronie głównej i panelu Smart Device; odkrywanie Smart Devices na stronie głównej i stronie dodaj urządzenie, sieć dystrybucji Smart Device.

Mogą Państwo zrezygnować z używania Bluetooth poprzez "Moje - Ustawienia - Ustawienia prywatności - Wyłącz/wyłącz zezwolenie na Bluetooth".

9Dodatkowe usługi na podstawie pozwolenia HomeKit (iOS):

Po włączeniu uprawnień HomeKit można włączyć powiązane funkcje, w tym odkrywanie inteligentnych urządzeń, umożliwienie konfiguracji sieci inteligentnych urządzeń, sterowanie inteligentnymi urządzeniami i sprawdzanie stanu urządzeń. Wśród tych funkcji, będziemy przetwarzać dane za pomocą aplikacji "Home" dołączonej do systemu iOS poprzez HomeKit. Proszę pamiętać, że nawet jeżeli zgodzili się Państwo na włączenie uprawnienia HomeKit, będziemy z niego korzystać tylko w tych scenariuszach: na stronie głównej, w celu odkrycia urządzeń HomeKit, konfiguracji sieci urządzeń HomeKit; w "Ustawieniach - HomeKit" w celu odkrycia urządzeń HomeKit, konfiguracji sieci urządzeń HomeKit.

Mogą Państwo zrezygnować z używania zezwolenia HomeKit poprzez "Moje - Ustawienia - Ustawienia prywatności - Wyłącz/włącz zezwolenie HomeKit".

Należy pamiętać, że jeśli włączą Państwo jakiekolwiek zezwolenie, upoważniają nas Państwo do gromadzenia i wykorzystywania odpowiednich danych osobowych w celu świadczenia Państwu odpowiednich Usług. Gdy wyłączą Państwo jakiekolwiek zezwolenie, uznamy to za anulowanie upoważnienia i nie będziemy już dłużej gromadzić Danych osobowych na podstawie odpowiednich zezwoleń, a powiązane funkcje mogą zostać zakończone. Jednakże Państwa decyzja o wyłączeniu zezwolenia nie będzie miała wpływu na wcześniejsze gromadzenie i wykorzystywanie informacji na podstawie Państwa zezwolenia.

2.Informacje, które zbieramy automatycznie

Należy pamiętać, że nie możemy zidentyfikować konkretnej osoby na podstawie samych informacji o urządzeniu lub informacji z dziennika. Jeżeli jednak tego typu informacje nieosobowe w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby, takie informacje będą traktowane jako Dane osobowe. O ile nie uzyskaliśmy Państwa zgody lub o ile nie jest to inaczej przewidziane przez ustawy i przepisy o ochronie danych osobowych, będziemy agregować lub odczulać takie informacje... 

3.Smart Devices Informacje powiązane:

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cele, dla których możemy przetwarzać informacje o Państwu, są następujące:

Podstawą prawną tego przetwarzania może być nasz obowiązek prawny lub nasz uzasadniony interes.

W przypadku zmiany celów przetwarzania Państwa danych osobowych, poinformujemy Państwa o takiej zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznej informacji na naszej stronie internetowej o takich zmianach celów oraz o możliwościach wyboru, jakie mogą Państwo mieć w odniesieniu do swoich Danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

W ICSD Philipiak udostępniamy Dane Osobowe tylko w sposób, o którym Państwa poinformujemy. Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe następującym odbiorcom:

(a)Przestrzeganie obowiązującego prawa, przepisów, procedur prawnych lub zgodnych z prawem żądań rządowych;

(b)Egzekwowanie postanowień Umowy Użytkownika oraz innych umów, zasad i standardów, w tym badanie wszelkich potencjalnych naruszeń tych postanowień;

(c) Ochrony naszych działań i systemów biznesowych;

(d)ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, osób trzecich lub społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub pozwoleniem prawnym; lub

(e)Przeprowadzanie zarządzania ryzykiem, screeningu i kontroli pod kątem działań bezprawnych, oszukańczych, zwodniczych lub złośliwych.

Z wyjątkiem osób trzecich wymienionych powyżej, Firma ujawnia Państwa Dane Osobowe innym osobom trzecim wyłącznie za Państwa zgodą.

Międzynarodowy transfer zgromadzonych informacji

ICSD Philipiak będzie przestrzegać obowiązujących wymogów dotyczących lokalizacji danych w odpowiednich jurysdykcjach w odniesieniu do przechowywania danych. Aby ułatwić naszą działalność, możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe w jurysdykcjach innych niż Państwa miejsce zamieszkania. Prawo w tych krajach może różnić się od prawa obowiązującego w Państwa kraju zamieszkania. W takim przypadku zapewnimy odpowiedni poziom ochrony tych informacji, stosując jedno lub więcej z następujących podejść:

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej szczegółów na temat stosowanych przez nas zabezpieczeń, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Państwa prawa związane z danymi osobowymi

Szanujemy Państwa prawa i kontrolę nad Państwa danymi osobowymi. Mogą Państwo skorzystać z następujących praw:

przez telefon/fax +48 22 47 94 550

poprzez adres e-mail contact@philipiak.com

poprzez drogę informacji zwrotnej wbudowaną w aplikację

 

Nie muszą Państwo wnosić opłaty, a my postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Jeżeli zdecydują się Państwo wysłać do nas e-mail, w swoim żądaniu proszę wyraźnie zaznaczyć, jakie informacje chcieliby Państwo zmienić, czy chcieliby Państwo, aby Państwa Dane Osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych lub w inny sposób poinformować nas o ograniczeniach, jakie chcieliby Państwo wprowadzić w zakresie wykorzystywania przez nas Państwa Danych Osobowych. Proszę pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa możemy poprosić Państwa o weryfikację tożsamości przed podjęciem dalszych działań w związku z Państwa żądaniem.

Może Pan:

Będziemy realizować Państwa prawo do wycofania zgody w następujący sposób:

1)W przypadku uprawnień do prywatności uzyskanych poprzez ustawienia systemowe urządzenia, można wycofać swoją zgodę poprzez zmianę uprawnień urządzenia, w tym lokalizacji, kamery, mikrofonu, ustawień Bluetooth, ustawień powiadomień i innych powiązanych funkcji;

2)Mogą Państwo zrezygnować z komunikacji niemarketingowej poprzez "Ja > Centrum wiadomości > Ustawienia powiadomień", aby zarządzać swoim wyborem;

3)Mogą Państwo zrezygnować z funkcji analizy danych poprzez "Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności";

4)Mogą Państwo zrezygnować z funkcji personalizacji poprzez "Ja > Ustawienia > Ustawienia prywatności > Personalizacja";

5)Odczepić Smart Device za pomocą aplikacji, a informacje związane z Smart Device nie będą gromadzone;

6)Jeśli wcześniej zgodzili się Państwo na powiązanie konta App z usługą osoby trzeciej, prosimy o odblokowanie go na platformie osoby trzeciej.

W przypadku wycofania przez Państwa zgody lub upoważnienia, możemy nie być w stanie kontynuować dostarczania Państwu odpowiednio pewnych produktów lub usług. Jednakże wycofanie przez Państwa zgody lub upoważnienia nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

O usunięciu konta:

Funkcję usuwania można znaleźć poprzez "Ja > Ustawienia > Konto i bezpieczeństwo > Usuń konto" (Deactivate Account)

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy komercyjnie uzasadnione fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych. ICSD Philipiak stosuje różne strategie bezpieczeństwa, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika i urządzenia.

Jeśli mają Państwo powody, by sądzić, że Państwa kontakty z nami nie są już bezpieczne (np. jeśli uważają Państwo, że bezpieczeństwo Państwa konta zostało naruszone), mogą Państwo niezwłocznie powiadomić nas o tym problemie, wysyłając e-mail na adres contact@phlipiak.com.

Przechowywanie danych

Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce, chyba że istnieje szczególny wymóg prawny, abyśmy przechowywali dane przez dłuższy okres. Określamy odpowiedni okres przechowywania w oparciu o ilość, charakter i wrażliwość Państwa Danych osobowych, a po zakończeniu okresu przechowywania niszczymy Państwa Dane osobowe.

Jeżeli z przyczyn technicznych nie będziemy mogli tego zrobić, zapewnimy, że zostaną podjęte odpowiednie środki, aby zapobiec dalszemu wykorzystywaniu Państwa Danych Osobowych w ten sposób.

Prywatność dzieci

Ochrona prywatności małych dzieci jest dla nas szczególnie ważna. Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia (lub innego wieku określonego przez prawo obowiązujące w Państwa kraju/regionie zamieszkania) i prosimy, aby osoby te nie przekazywały nam żadnych Danych osobowych. Nie zbieramy świadomie Danych osobowych od żadnego dziecka, chyba że wcześniej uzyskamy zgodę od jego rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe dziecka bez zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Możemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, przed wejściem w życie zmiany powiadomimy Państwa za pomocą poczty elektronicznej (wysłanej na adres e-mail podany na Państwa koncie) lub za pomocą powiadomienia w aplikacjach mobilnych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Kontakt z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk lub niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt z nami w następujący sposób:

ICSD Philipiak

Adres pocztowy: Strazacka 63/65, 04-462 Warszawa, Polska

Email: contact@philipiak.com