FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Faq

Serwis
i Gwarancja

Serwis i Gwarancja
 • Co jest objęte 25-letnią gwarancją firmy Philipiak?


  25-letnią gwarancją objęte są naczynia. Termostaty i uchwyty są objęte 2- letnią gwarancją.


 • Czy mogę wymienić uchwyty naczyń Philipiak?
  Jeżeli niepokoi Cię stan uchwytów Twoich naczyń, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
  tel. 22 479 45 50; mail: bok@philipiak.pl
 • Czy mogę wymienić zepsuty termometr pokrywy?  Tak, można wymienić termometr pokrywy. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
  tel. 22 479 45 50; mail: bok@philipiak.pl • Czy mogę zwrócić zakupione naczynia?


  Klienci, którzy chcą zwrócić naczynia, mogą tego dokonać maksymalnie do 14 dni po zakupie. Odstąpienie od umowy może odbyć się w formie tradycyjnej listownej, elektronicznie lub telefonicznie:

  ICSD Philipiak sp. z o.o.
  ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa
  tel. 22 479 45 50; mail: bok@philipiak.pl


 • Dlaczego zestaw naczyń Philipiak Milano ma gwarancję 25 lat a szybkowar i kuchenka indukcyjna 2 lata?

  Ponieważ wg prawa o ochronie praw konsumentów gwarancja na urządzenia elektryczne i mechaniczne może być maksymalnie 2 lata.

 • Gdzie mogę uzyskać informację na temat serwisu i reklamacji produktów Philipiak?


  Aby uzyskać informacje na temat serwisu naczyń Philipiak należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
  tel. 22 479 45 50; mail: bok@philipiak.pl


 • Jakie są warunki gwarancji, którą objęte są naczynia marki Philipiak?

  WARUNKI GWARANCJI
  1. Gwarant w ramach Gwarancji zapewnia towar wolny od wad fizycznych, który sprawnie działa, jeżeli jest eksploatowany zgodnie z
  przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  2. W przypadku dostarczenia do serwisu Towaru, który jest pozbawiony wad fizycznych, objętych niniejszą gwarancją, uzasadnione
  i udokumentowane koszty oględzin i testowania ponosi Uprawniony z Gwarancji.
  3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze (np. usterki Towaru spowodowane uszkodzonymi
  częściami lub wadami produkcyjnymi) ujawnione w Okresie Gwarancji liczonym od Daty Sprzedaży. Wady tego rodzaju
  są usuwane bezpłatnie przez Gwaranta lub autoryzowany punkt serwisowy w terminie 14 dni od daty uznania przez Gwaranta
  zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.
  4. Aby skorzystać z uprawnień przewidzianych w Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji powinien przedstawić w zgłoszeniu reklamacyjnym
  zastrzeżenia dotyczące Towaru i dostarczyć je na adres Działu Reklamacji Gwaranta – Warszawa (04-462); ul. Strażacka nr 63/65
  wraz z Kartą Gwarancyjną.
  5. Termin ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni i liczony jest od daty dostarczenia towaru do siedziby
  Gwaranta. Gdy okoliczności reklamacji nie pozwalają na zakończenie postępowania reklamacyjnego w ww. terminie, wówczas decyzja
  zostanie podjęta po wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności reklamacji, o czym Uprawniony z Gwarancji zostanie poinformowany
  wraz z podaniem prawdopodobnego terminu rozpatrzenia reklamacji.
  6. W wyniku uznania reklamacji za zasadną Gwarant bezzwłocznie dokona naprawy lub wymiany wadliwego produktu na fabrycznie
  nowy, który zostanie dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji. W chwili wymiany wadliwy produkt (lub jego część) staje się własnością
  Gwaranta.
  7. Jeżeli Gwarant nie uzna reklamacji, Towar zostanie zwrócony Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku nieodebrania Towaru,
  odbiór będzie możliwy przez Uprawnionego z Gwarancji we własnym zakresie z magazynu Gwaranta, po uprzednim poinformowaniu
  Gwaranta. W przypadku braku odbioru w terminie 30 dni Uprawnionego z Gwarancji obciążać mogą uzasadnione i udokumnetowane
  koszty magazynowania.
  8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiących w Towarze oraz powstałe na skutek:
  a) samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  b) nieprzestrzeganie warunków bezpieczeństwa,
  c) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
  d) uszkodzeń o charakterze mechanicznym, chemicznym, termicznym,
  e) uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej (np. awarii sieci elektrycznej, wyładowań atmosferycznych),
  f) uszkodzeń wynikających z nietypowego zastosowania Towaru (w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem).
  9. Przysługującym Uprawnionemu z Gwarancji uprawnieniem jest wyłącznie żądanie naprawy Towaru. W przypadku uznania roszczeń
  za zasadne Gwarant dostarczy naprawiony lub wymieniony Towar (wedle swojego uznania). W przypadku braku możliwości naprawy
  lub wymiany Gwarant może również zaproponować odpowiednie odszkodowanie pieniężne.
  10. Dochodzenie roszczeń z niniejszej Gwarancji możliwe jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani też nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej,
  a uprawnienia z niej wynikające mogą być realizowane niezależnie.

Prezentacje
naczyń

Prezentacje naczyń
 • Przyjdź na prezentację naczyń Philipiak i poznaj sekrety zdrowego gotowania

  W jaki sposób możesz poznać ich walory i kupić naczynia Philipiak? Zapraszamy Cię na prezentację, podczas której prezenter przedstawi naszą Filozofię Zdrowego Gotowania oraz wyjaśni i pokaże, jak używać naczyń Philipiak, aby przygotować zdrowe i wartościowe posiłki dla całej rodziny. Jesteśmy jednym z liderów sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Rocznie przeprowadzamy około 10 000 prezentacji dla ponad 350 000 osób.

 • Byłem na pokazie, a nie dostałem upominku, dlaczego?


  W podziękowaniu za obecność podczas pokazu, po zakończeniu spotkania dystrybutor marki Philipiak Milano przekazuje upominek. Upominki są bardzo różne, w zależności od konkretnego pokazu. Upominkiem może być np. parasol czy parawan plażowy. Upominek może otrzymać osoba, która pozostała do końca pokazu.


 • Chcę wziąć udział w pokazie. Jak można się zgłosić?


  Aby wziąć udział w pokazie prosimy o bezpośredni kontakt z Biuro Organizacji Spotkań.
  tel. 22 479 45 50


 • Czy jeśli nie przyjdę na pokaz, będą mógł/mogła uczestniczyć w innym pokazie?  Tak, jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwości uczestnictwa w spotkaniu w terminie z zaproszenia, prosimy o bezpośredni kontakt Biurem Organizacji Spotkań w celu uzgodnienia kolejnego terminu.
  tel. 22 479 58 51


 • Czy można wcześniej opuścić pokaz?

  Pokaz naczyń Philipiak można opuścić wcześniej, ale warunkiem otrzymania upominku jest obecność na całej prezentacji. Podczas prezentacji przekazujemy bardzo cenną wiedzę na temat zdrowego gotowania, zatem rekomendujemy, aby pozostać do końca.

 • Czy na pokaz naczyń Philipiak może iść ktoś w moim imieniu?

  W pokazie naczyń Philipiak mogą wziąć udział osoby zaproszone na pokaz wraz z osobami towarzyszącymi, posiadające ważne zaproszenie lub karnet oraz dowód tożsamości.

 • Gdzie można kupić produkty firmy Philipiak?


  Produkty marki Philipiak można kupić: 1. W salonach dystrybutorów marki Philipiak http://www.philipiakmilano.pl/gdzie-kupic 2. W sklepie internetowym Philipiak Milano https://www.shop.philipiakmilano.pl/ 3. podczas pokazów w wybranych lokalizacjach w Polsce.
  Aby umówić się na pokaz naczyń Philipiak skontaktuj się z Biurem Organizacji Spotkań. 
  tel. 22 479 58 51


 • Jak długo trwa pokaz?

  Pokaz naczyń Philipiak trwa około 2,5 do 3 godzin.

 • Jaki prezent dostanę po pokazie naczyń Philipiak?

  W podziękowaniu za obecność podczas pokazu naczyń, po zakończeniu pokazu firma Philipiak przekazuje upominek. Upominki są bardzo różne, w zależności od konkretnego pokazu. Upominkiem może być np. parasol czy parawan plażowy. Upominek może otrzymać osoba, która wzięła udział w całym pokazie i zwróciła zaproszenie lub wypełniony karnet.

 • Jaki upominek może otrzymać osoba biorąca udział w pokazie?

  W podziękowaniu za przybycie na pokaz naczyń, firma Philipiak po jego zakończeniu przekazuje gościom upominki, które są bardzo różne. W zależności od konkretnego pokazu może to być np. parasol czy parawan plażowy. Upominek może otrzymać osoba, która otrzymała zaproszenie i wzięła udział w całym pokazie.

 • Jakie są zasady uczestnictwa w pokazie?

  Aby wziąć udział w pokazie, należy mieć ukończone 25 lat oraz zabrać ze sobą przesłane pocztą zaproszenie lub karnet wraz z dowodem tożsamości.