FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Faq

Serwis
i Gwarancja

Serwis i Gwarancja
 • Co jest objęte 25-letnią gwarancją firmy Philipiak?

  25-letnią gwarancją firmy Philipiak objęte są naczynia, termostaty na pokrywach oraz uchwyty i lakier.

 • Czy mogę wymienić uchwyty naczyń Philipiak?

  Jeżeli niepokoi Cię stan uchwytów Twoich naczyń, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
  tel./fax: (22) 613 22 82 lub 801 405 406
  kontakt@philipiak.pl

  Uchwyty objęte są 25-letnią gwarancją.

 • Czy mogę wymienić zepsuty termometr pokrywy?

  Jeżeli termometr na pokrywie naczynia nie działa prawidłowo, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
  tel./fax: (22) 613 22 82 lub 801 405 406
  kontakt@philipiak.pl

 • Czy mogę zwrócić zakupione naczynia?

  Klienci, którzy chcą oddać naczynia, mogą tego dokonać maksymalnie do 10 dni po zakupie (dotyczy zakupów poza lokalem przedsiębiorstwa). Odstąpienie od umowy może sie odbyć w formie tradycyjnej listownej, elektronicznie lub telefonicznie:

  Philipiak Polska Spółka Akcyjna Sp.K.
  ul. Strażacka 63/65, 04-462 Warszawa
  tel./fax: (22) 613 22 82
  infolinia: 801 405 406
  kontakt@philipiak.pl

 • Dlaczego zestaw naczyń Philipiak Milano ma gwarancję 25 lat a szybkowar i kuchenka indukcyjna 2 lata?

  Ponieważ wg prawa o ochronie praw konsumentów gwarancja na urządzenia elektryczne i mechaniczne może być maksymalnie 2 lata.

 • Gdzie mogę uzyskać informację na temat serwisu i reklamacji produktów Philipiak?

  Aby uzyskać informacje na temat serwisu naczyń Philipiak i możliwości reklamowania naczyń prosimy o kontakt z infolinią: 0 801 405 406 lub poprzez adres e-mail: kontakt@philipiak.pl

 • Jak długo można używać naczyń Philipiak?

  Naczynia Philipiak są objęte 25-letnią gwarancją, jednak jakość użytych materiałów użytych do ich produkcji gwarantuje dużo dłuższy okres użytkowania niż okres objęty gwarancją.

 • Jakie są warunki gwarancji, którą objęte są naczynia Philipiak?

  1. FIRMA PHILIPIAK POLSKA, zwana dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu eksploatowanego zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

  2. W przypadku dostarczenia do serwisu sprzętu sprawnego technicznie, koszty oględzin i testowania ponosi reklamujący.

  3. Gwarancją objęte są usterki sprzętu spowodowane uszkodzonymi częściami lub wadami produkcyjnymi ujawnionymi przez okres 20 lat od dnia sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady są usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia do punktu naprawczego.

  4. Aby skorzystać z uprawnień przewidzianych w warunkach gwarancji, Klient powinien przedstawić w formie pisemnej zarzuty odnośnie pracy urządzenia i dostarczyć reklamowany produkt osobiście lub za pośrednictwem kuriera w oryginalnym opakowaniu fabrycznym na adres Gwaranta (wraz z kopią dowodu zakupu). W razie braku opakowania fabrycznego ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący.

  5. Dział reklamacji Gwaranta powinien w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia produktu rozpatrzyć wniosek. Gdy okoliczności reklamacji nie pozwalają na zakończenie postępowania reklamacyjnego w w/w terminie, wówczas decyzja zostanie podjęta po wyjaśnieniu wszelkich istotnych okoliczności reklamacji.

  6. W wyniku uznania reklamacji za słuszną Gwarant bezzwłocznie dokona wymiany wadliwego produktu na fabrycznie nowy, który będzie w najkrótszym terminie dostarczony Klientowi. W chwili wymiany wadliwy produkt staje się własnością Gwaranta.

  7. Jeżeli Gwarant nie uzna reklamacji, urządzenie zostanie zwrócone Klientowi. W przypadku gdy Klient nie przyjmie produktu, będzie on składowany w odpowiednim miejscu na koszt Klienta.

  8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

  9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady powstałe z innych przyczyn aniżeli tkwiących w sprzęcie, a w szczególności powstałe na skutek:

  - samowolnych dokonywanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych,
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji,
  - uszkodzeń o charakterze mechanicznym, chemicznym, termicznym itp.,
  - uszkodzeń spowodowanych działaniem siły zewnętrznej (np. awarii sieci elektrycznej, wyładowań atmosferycznych itp.).

  10. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez Klienta ważnej Karty gwarancyjnej i dowodu zakupu.

  11. Jeżeli po dokonaniu 4 napraw gwarancyjnych, potwierdzonych przez upoważniony punkt serwisowy, w produkcie będącym w okresie gwarancji nadal występują wady z winy producenta, nabywcy przysługuje prawo wymiany na nowy.

  12. Dochodzenie roszczeń z niniejszej gwarancji możliwe jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

  UWAGA: w przypadku awarii produktu, prosimy o kontakt z Gwarantem. Wszelkie próby napraw dokonywane poza działem serwisowym Gwaranta mogą skutkować utratą gwarancji.

Prezentacje
naczyń

Prezentacje naczyń
 • Przyjdź na prezentację naczyń Philipiak i poznaj sekrety zdrowego gotowania

  W jaki sposób możesz poznać ich walory i kupić naczynia Philipiak? Zapraszamy Cię na prezentację, podczas której prezenter przedstawi naszą Filozofię Zdrowego Gotowania oraz wyjaśni i pokaże, jak używać naczyń Philipiak, aby przygotować zdrowe i wartościowe posiłki dla całej rodziny. Jesteśmy jednym z liderów sprzedaży bezpośredniej w Polsce. Rocznie przeprowadzamy około 10 000 prezentacji dla ponad 350 000 osób.

 • Byłem na pokazie, a nie dostałem upominku, dlaczego?

  W podziękowaniu za obecność podczas pokazu naczyń, po zakończeniu spotkania firma Philipiak przekazuje upominek. Upominki są bardzo różne, w zależności od konkretnego pokazu. Upominkiem może być np. parasol czy parawan plażowy. Upominek może otrzymać osoba, która wzięła udział w całym pokazie.

 • Chcę wziąć udział w pokazie. Jak można się zgłosić?

  Aby wziąć udział w pokazie prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. tel./fax: (22) 613 22 82 infolinia: 801 405 406 kontakt@philipiak.pl

 • Czy jeśli nie przyjdę na pokaz, będą mógł/mogła uczestniczyć w innym pokazie?

  Tak, jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwości uczestnictwa w pokazie naczyń Philipiak w terminie z zaproszenia, prosimy o bezpośredni kontakt z BOK 801 405 406 lub 22/613 22 82 w celu uzgodnienia kolejnego terminu.

 • Czy można wcześniej opuścić pokaz?

  Pokaz naczyń Philipiak można opuścić wcześniej, ale warunkiem otrzymania upominku jest obecność na całej prezentacji. Podczas prezentacji przekazujemy bardzo cenną wiedzę na temat zdrowego gotowania, zatem rekomendujemy, aby pozostać do końca.

 • Czy na pokaz naczyń Philipiak może iść ktoś w moim imieniu?

  W pokazie naczyń Philipiak mogą wziąć udział osoby zaproszone na pokaz wraz z osobami towarzyszącymi, posiadające ważne zaproszenie lub karnet oraz dowód tożsamości.

 • Gdzie można kupić produkty firmy Philipiak?

  Produkty Philipiak można kupić: 1. W salonach Philipiak w największych polskich miastach. 2. W sklepie internetowym Philipiak Milano (dostępny na naszej stronie internetowej) 3. podczas pokazów produktowych w wybranych lokalizacja w Polsce. Aby umówić się na pokaz naczyń Philipiak skontaktuj się z nami tel./fax: (22) 613 22 82 infolinia: 801 405 406 kontakt@philipiak.pl

 • Jak długo trwa pokaz?

  Pokaz naczyń Philipiak trwa około 2,5 do 3 godzin.

 • Jaki prezent dostanę po pokazie naczyń Philipiak?

  W podziękowaniu za obecność podczas pokazu naczyń, po zakończeniu pokazu firma Philipiak przekazuje upominek. Upominki są bardzo różne, w zależności od konkretnego pokazu. Upominkiem może być np. parasol czy parawan plażowy. Upominek może otrzymać osoba, która wzięła udział w całym pokazie i zwróciła zaproszenie lub wypełniony karnet.

 • Jaki upominek może otrzymać osoba biorąca udział w pokazie?

  W podziękowaniu za przybycie na pokaz naczyń, firma Philipiak po jego zakończeniu przekazuje gościom upominki, które są bardzo różne. W zależności od konkretnego pokazu może to być np. parasol czy parawan plażowy. Upominek może otrzymać osoba, która otrzymała zaproszenie i wzięła udział w całym pokazie.

 • Jakie są zasady uczestnictwa w pokazie?

  Aby wziąć udział w pokazie, należy mieć ukończone 25 lat oraz zabrać ze sobą przesłane pocztą zaproszenie lub karnet wraz z dowodem tożsamości.