Misja firmy 1 Misja firmy 2

Misja firmy

Firma Philipiak Milano stawia sobie za cel promocję zdrowego stylu życia. Wierzymy, że dostarczając naszym klientom wysokiej jakości produkty, które ułatwiają przygotowanie zdrowych i smacznych posiłków, czynimy ten cel bardziej osiągalnym.

Bliska i szczera relacja z odbiorcą, oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku, jest składową esencji marki Philipiak Milano. To podstawa budowania strategii rozwoju firmy, a także wszelkich akcji prospołecznych i charytatywnych, w które się angażujemy.

Odpowiedzialność społeczna

Dowartościowanie bliskiej relacji z odbiorcą leży u podstaw sukcesu firmy Philipiak Milano. Dlatego wspieranie inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i charytatywnych jest nieodzownym elementem naszej obecności na rynku.

Działalność komercyjna firmy Philipiak Milano zawsze jest powiązana ze wspieraniem konkretnej organizacji pożytku publicznego. W Polsce współpracowaliśmy już z Polską Akcją Humanitarną, fundacją „Ex Animo”, a obecnie wspieramy fundację „Akogo?” i klinikę „Budzik”. Oznacza to, że część dochodu ze sprzedaży każdego naczynia Philipiak Milano trafia na konta tych organizacji. Zainicjowany przez nas cykl „Obiadów czwartkowych” jest kolejnym narzędziem finansowego wspierania działalności fundacji.

Jesteśmy też współorganizatorami takich akcji specjalnych i wydarzeń, jak na przykład „Wyrzuć solniczkę”, „Zdrowa kuchnia przedszkolaka”, „Miss po pięćdziesiątce” oraz wielu innych.